همکاری با صفحات اینستاگرامی

نوین ادز اعلام میدارد که آماده همکاری با مدیران صفحات اینستاگرامی با حداقل 50K یوزر واقعی جهت انجام امور تبلیغاتی مشتریان خود می باشد .

ذکر این نکته الزامی است که کانال ها و صفحاتی که اعلام آمادگی همکاری میکنند از لحاظ وجود عضو و بازدیدکننده واقعی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و هر 10K عضو در صفحات اینستاگرام باعث افزایش مبلغ پرداختی به ادمین خواهد شد .

در صورت تمایل به مذاکره در زمینه همکاری تبلیغاتی با آیدی تلگرامی زیر تماس بگیرید .

https://t.me/novinads_ir