درباره ما

با گسترش شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام و استفاده شرکت و صنایع جهت معرفی خدمات و محصولات خود , بر خود لازم دیدیم تا با راه اندازی ساز و کارهای علمی و عملی , به کمک صفحات و کانال های تازه تاسیس در این شبکه های بیاییم تا بتوانیم به رونق کس و کار آن ها در فضای مجازی کمک نماییم .